Προφίλ Προφίλ εταιρίας

H Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ. είναι μια τεχνική εταιρία που δημιουργήθηκε το 2003 με έδρα την Πάτρα. Από την αρχή της λειτουργίας της και μέχρι σήμερα, η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στον τομέα των στατικών επεμβάσεων σε κτιριακά και τεχνικά έργα είναι το αποκλειστικό της αντικείμενο.

Οι εργασίες στατικών επεμβάσεων (επισκευές και ενισχύσεις) είναι από την φύση τους πολύ σημαντικές. Και αυτό γιατί σχετίζονται με το επίπεδο ασφάλειας που θα πρέπει να έχει το έργο μετά την ολοκλήρωση τους τόσο για την διασφάλιση της οικονομικής επένδυσης που έχει γίνει αλλά, και πρωτίστως, για την σωματική ακεραιότητα και την ζωή των χρηστών του.

Είναι λοιπόν σαφές ότι είναι για την ενασχόληση με τέτοιου είδους έργα είναι απαραίτητη η άρτια επιστημονική κατάρτιση, η λεπτομερής παρακολούθηση των εργασιών στο εργοτάξιο, η εμπειρία του συνεργείου στις κλασικές και η εξοικείωση με τις νέες μεθόδους και υλικά επεμβάσεων καθώς και ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός που είναι μια πολύ βασική παράμετρος για την σωστή εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών.

Η εταιρία μας, από την αρχή της λειτουργίας της, έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την δυνατότητα να την έγκαιρη παράδοση των έργων που αναλαμβάνει.

Mπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις και να εγγυηθεί για την ποιοτική εργασία, την εξεύρεση οικονομικότερων λύσεων, και η συνεργασία της με έμπειρους συναδέλφους μελετητές μηχανικούς, μπορεί να δώσει βέλτιστες τεχνικά λύσεις σε σύνθετα και απαιτητικά προβλήματα ενίσχυσης και επισκευής, και να συνδράμει τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων τους οικονομικών και τεχνικών.

Τα στελέχη μας προγραμματίζουν και συντονίζουν τα συνεργεία μας με τελικό στόχο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προθεσμιών. Παράλληλα, η συνεχής επίβλεψη και η παρουσία τους στο εργοτάξιο διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών.

Τα συνεργεία μας, αποτελούμενα από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τον πλήρη μηχανολογικό μας εξοπλισμό.2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ