Δραστηριότητες Οι δραστηριότητες μας
bridge church hand neoklassiko top workman workman dig

H Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ. ασχολείται με εργασίες στατικών επεμβάσεων σε κτίρια και τεχνικά έργα από φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κτίρια με βλάβες από σεισμό όπου είναι αναγκαία η επισκευή του φέροντος οργανισμού, διατηρητέα κτίρια που η εμπορική τους εκμετάλλευση προϋποθέτει την ενίσχυση τους αλλά και κατασκευές μνημειακού χαρακτήρα που πρέπει να διασωθούν με σεβασμό στην αρχική μέθοδο και στα υλικά κατασκευής αποτελούν τα πεδία εργασίας μας. Αναλυτικά, οι εργασίες στις οποίες ειδικευόμαστε είναι οι:

Οπλισμένοι μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite).

Κατασκευή νέων και ενίσχυση υπαρχόντων θεμελιώσεων από οπλισμένο, έγχυτο σκυρόδεμα.

Τσιμεντενέσεις σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία.

Ενέματα ειδικής σύνθεσης σε κτίρια μνημειακού χαρακτήρα.

Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος και εξυγίανση διαβρωμένων οπλισμών.

Επεμβάσεις ενίσχυσης με σύνθετα υλικά (FRP’s) όπως ελάσματα άνθρακα, υφάσματα άνθρακα ή γυαλιού κλπ.

Ενίσχυση με επικολλητά μεταλλικά ελάσματα και μεταλλικούς κλωβούς.

Αμμοβολές – Υδροβολές.

Έμμεσες (μη καταστροφικές) και άμεσες μέθοδοι ελέγχου αντοχής σκυροδέματος , ύπαρξης και προσδιορισμού διατομής οπλισμών.

Ενέσεις εποξειδικών ρητινών σε ρηγματωμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Βαθύ αρμολόγημα σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία.


Για όλο το φάσμα αυτών των αναλαμβανομένων εργασιών, δεσμευόμαστε απέναντι σε αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν για την εκτέλεση τους με :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ κάτι που μας επιτρέπει την έναρξη των εργασιών στις καθορισμένες ημερομηνίες και χωρίς απρόοπτα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ μεταξύ μελετητών, εργοδηγών, προσωπικού, κάτι που οδηγεί σε σωστή πορεία εκτέλεσης του έργου.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ και ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ στην ολοκλήρωση του και την παράδοση του έργου.

2012 Τεχνική Επισκευαστική Κατασκευαστική Τ.ΕΠΙ.ΚΑΤ